Karolina Miidel
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikool Halduskorraldus