Kalli Pets
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus              Tallinna Pedagoogikaülikool Klassiõpetaja