Kalle Merilai

Haridustase
Õppeasutus
Eriala

Kõrgharidus              

Tallinna Tehnikaülikool                  

Puidutehnoloogia