Kais Matteus                      
                                                                                 
                                                               Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Muinsuskaitse ja restaureerimine