Ilona Merzin
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus                Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut Arhitektuur