Ilme Mäesalu
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus Tartu Riiklik Ülikool
Ajalugu
 
Täiendusharidus       
Eesti Kunstiakadeemia      Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine