Dan Lukas
 
Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus Tartu Kõrgem Kunstikool Mööblikujundus ja restaureerimine