Carolin Pihlap

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tartu Ülikool
Avalik haldus
Täiendharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Restaureerimise põhikursus