Anne Kivi

Haridustase
Õppeasutus
Eriala
Kõrgharidus
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Raamatukogundus ja bibliograafiaTäienduskoolitus
Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine