DOKUMENDIHALDUS

Muinsuskaitseameti dokumendiregistrist leiate kirjavahetuse, käskkirjad, lepingud ning teabenõuded. Dokumendid on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt – uuemad dokumendid on kõige ees. Dokumendi andmetel klõpsates avatakse dokument, kus on andmed dokumendi liigi, koostaja/vastutaja nime ja vastamistähtaja kohta. Dokumentidel, millel ei ole juurdepääsupiiranguid avanevad juuresolevad failid.

 

Otsingut saab teostada dokumendi liigi, registreerimise kuupäevade vahemiku, dokumendi pealkirja või saatja(kellelt)/saaja (kellele) väljade järgi. Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.


DOKUMENDIHALDUS  ALATES 01.12.2008

Sisene süsteemi >>
DOKUMENDIHALDUS KUNI 29.12.2008

Dokumendihalduse tabel.ods

Dokumendihalduse tabel.xls

Dokumendihalduse tabel.xlsx
Avalik info puhkuste ja lähetuste kohta Riigitöötaja portaalis
DOKUMENTIDE LOETELU

Dokumentide loetelu.pdf

TEABENÕUE

Tutvumaks dokumentide sisuga, millel on juurdepääsupiirang, palume esitada teabenõude.

 

Esita teabenõue >>


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Siit lehelt leiate ülevaate, millisel juhul on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate meie välisveebi või edastate meile oma pöördumise. Samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel

 

Isikuandmete töötlemise kord -->

PALGAJUHEND