NB! All official forms are in the Estonian language!

WORK PERFORMED ON BUILDINGS

Luba mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimistöödeks.doc

Luba mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimistöödeks.odt

 

Luba mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste hooldus- ja remonttöödeks.doc

 

Luba muinsuskaitsealal konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks ning ehitamiseks.doc

Luba muinsuskaitsealal konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks ning ehitamiseks.odt

 

Luba kinnismälestise konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks.doc

Luba kinnismälestise konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks.odt

 

Luba vallasmälestise konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks.doc

Luba vallasmälestise konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks.odt

 


MAINTENANCE WORK

Luba kinnismälestisel või muinsuskaitsealal haljastus-, raie- ja kaevetöödeks.doc

Luba kinnismälestisel või muinsuskaitsealal haljastus-, raie- ja kaevetöödeks.odt

 

Luba kinnismälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis mulla-, ehitus- ja haljastustöödeks.doc

Luba kinnismälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis mulla-, ehitus- ja haljastustöödeks.odt

 

ARCHAEOLOGY

Luba arheoloogilisteks uuringuteks ja järelevalveks.doc

Luba arheoloogilisteks uuringuteks ja järelevalveks.odt

 

Arheoloogiliste uuringute aruanne.doc

Arheoloogiliste uuringute aruande abimaterjal.doc

 

Luba mälestisele sukeldumiseks.doc


Leiuteate vorm.pdf

 

EXPORTATION OF CULTURAL GOODS

Väljaveoloa taotluse avaldus.doc

Väljaveoloa taotluse avaldus.odt

 

Väljaveoloa taotluse lisa.doc

Väljaveoloa taotluse täitmise juhend.doc

 

ACTIVITY LICENCES

Vastutava spetsialisti tegevusloa taotlus.doc

Vastutava spetsialisti tegevusloa taotlus.odt

 

Vastutava spetsialisti tegevusloa pikendamise taotlus .doc

Vastutava spetsialisti tegevusloa pikendamise taotlus.odt

 

Ettevõtja tegevusloa taotlus.doc

Ettevõtja tegevusloa taotlus.odt

 

Ettevõtja tegevusloa pikendamise taotlus.doc

  

APPLYING FOR AID

Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse eraldamise taotlus.doc

Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse eraldamise taotlus.odt

 

Kultuurimälestise omanikule või valdajale riiklikust eelarvest määratud toetuse aruande vorm.rtf


PROGRAMME FOR PLACES OF WORSHIP

Taotluse vorm.doc

Toetuse aruande vorm.rtf

 

DRAWING UP SPECIAL CONDITIONS

Taotlus muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks Muinsuskaitseametis .doc