Collaboration and Development of new Methods for the Preservation of Underwater Cultural Heritage

(CODEUCH)

 

Koostöö ning uute meetodite väljatöötamine veealuse kultuuripärandi säilimiseks

 

Projekti eesmärgiks on tihendada Läänemereäärsete riikide vahelist koostööd veealuse kultuuripärandi säilimise tagamiseks.

Projekti CODEUCH eesmärgiks on  kaardistada veealuste mälestiste kaitse senist praktikat  Läänemereäärsetes riikides rõhuasetusega suuremahulistel piiriülestel arendusprojektidel ja merealade planeeringutel.  Samuti leida ühiseid lahendusi veealuse pärandi laiaulatuslikumaks tutvustamiseks erinevatele huvigruppidele.

 

 

Projekti tegevused jagunevad kolme peamise teema vahel:

 

1)      Veealused mälestised ja nende kaitsevööndid ning suuremahulised arendusprojektid / piiriülesed projektid.

2)      Hobisukeldumine ning veealused mälestised.

3)      Andmebaasid ja nende võimalused pärandi tutvustamiseks ja visualiseerimiseks.

 

 

Läänemere Nõukogu valitsustevahelise kultuuripärandi töögrupi ehk Läänemere pärandi seirerühma poolt kokku kutsutud veealuse kultuuripärandi töögrupi kaudu on projekti CODEUCH kaasatud kõik Läänemereäärsed riigid

 

(http://mg.kpd.lt/LT/1/Underwater-Heritage.htm)

 

 Vraki leiukoht ei koosne üksnes laeva kompaktsest kerejäänusest, vaid ka selle ümber ladestunud üksikutest osadest. Pildil oleva 17.sajandi purjelaeva juurde kuuluvaid suuremaid taglaseosasid on visuaalselt märgata paarikümne meetri raadiuses vrakist.

 

© Tuukritööde OÜ 2013

 Programm:

                     

Euroopa Liidu Läänemere strateegia

Seemneraha fond

(http://seed.eusbsr.eu)

 

Kestus: 12 kuud, 01.12.2014 – 30.11.2015

 

Juhtpartner:

Muinsuskaitseamet, Eesti

Kontakt: Maili Roio maili.roio@muinas.ee

 

Partnerid:

Soome Muinsuskaitseamet

Kontakt: Riikka Alvik riikka.alvik@nba.fi

 

Rootsi Rahvuslik Meremuuseum

Kontakt: Nina Eklöf nina.eklof@maritima.se